Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

9ο συνέδριο Οικολόγων Πράσινων: Ένα βήμα μπρος, δυο βήματα πίσω;


Το 9o συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων ολοκληρώθηκε. 
Στις αποφάσεις του ( Η απόφαση του 9ου τακτικού συνεδρίου των Οικολόγων Πράσινων ) διαγράφεται μια σαφής, αν και αρκετά γενικόλογη ακόμη, στροφή του κόμματος της πολιτικής οικολογίας προς τον αδιαπραγμάτευτο ευρωπαϊσμό και την υποστήριξη των θετικών μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό της χώρας. 
Από την άλλη, η στροφή αυτή ενσωματώνεται σε μια αμφίβολη διαδικασία "επανεκκίνησης" του κόμματος, που περισσότερο αντανακλά την αποσαφήνιση των νέων εσωκομματικών συσχετισμών παρά την προσαρμογή στις ανάγκες της κοινωνίας για συμμετοχή των ΟΠ στο καθημερινό "δια ταύτα" με σαφείς θέσεις, προτάσεις και παρεμβάσεις και κυρίως συνεργασίες. Αν αυτή η "επανεκκίνηση" συνδυαστεί με τον μακρύ χρόνο που έδωσαν οι σύνεδροι στον εαυτό τους γι αυτήν (5-6 μήνες) αλλά και την μη εκλογή των μελών της "επιτροπής", της αρμόδιας για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της απόφασης, κινδυνεύει να εγκλωβίσει τους ΟΠ σε μια νέα και βαθύτερη εσωστρέφεια αντί για "άνοιγμα στην κοινωνία". Τι άνοιγμα να κάνεις όταν όλα παίζονται συνεχώς στο εσωτερικό σου;
Έχουμε την κλασσική κατάσταση όπου μια απόφαση υπονομεύεται από την επόμενη. Κι εκεί που το σώμα των συνέδρων αποφασίζει Ευρώπη και Μεταρρυθμίσεις, έρχεται μια ουσιαστικά διορισμένη επιτροπή (εφόσον έγινε αποδεκτή ως έτοιμη λίστα/πακέτο και όχι ως επιλογή δια ψηφοφορίας των καταλλήλων) να ερμηνεύσει τις αποφάσεις κατά το δοκούν.
Αναμένεται έτσι οι ΟΠ να αντιμετωπίσουν μια παραλυτική και παρατεταμένη περίοδο εσωστρέφειας την ώρα που η κοινωνία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μια συγκροτημένη πράσινη πρόταση, εξόδου από την κρίση και αειφόρας παραγωγικής επανεκκίνησης της χώρας. Με τους ΟΠ αυτοεξόριστους από την τρέχουσα πολιτική σκηνή ...να προσπαθούν να διευκρινίσουν τη σχέση Πανελλαδικού Συμβουλίου/Γραμματείας και Επιτροπής Επανεκκίνησης!

Ακολουθούν τα προβλεπόμενα από το συνέδριο μέτρα και η σύνθεση της "Επιτροπής":

Για μια νέα αρχή, επανεκκίνηση. Τα επόμενα βήματα
Όσοι και όσες συμμετέχουν σήμερα στους Οικολόγους Πράσινους δεν θεωρούμε ιδιοκτησία μας τις πράσινες πολιτικές και αξίες, γι' αυτό προσκαλούμε ενωτικά σε επανεκκίνηση, σε μια νέα αρχή των Οικολόγων Πράσινων όσες και όσους μοιράζονται αυτές τις αξίες και θέλουν να συμμετάσχουν - μέσα από ένα καθημερινό και ουσιαστικό διάλογο, που θα οδηγήσει σε ένα Συνέδριο μέσα σε 5-6 μήνες στη συνδιαμόρφωση ενός ανοικτού, δημοκρατικού, αληθινά πράσινου, ευρωπαϊκού κόμματος - κινήματος που θα συσπειρώσει ευρύτερες δημοκρατικές, κοινωνικές δυνάμεις που απελευθερώνονται από κομματικά τείχη ή έχουν αναδειχθεί μέσα από κοινωνικούς χώρους και κοινωνικά κινήματα. Προσκαλούμε να ανοιχτούμε στο πέλαγος της δημιουργικής σύνθεσης, στην ανατροπή και σύνθεση, στην κριτική, αυτοκριτική και στις εναλλακτικές λύσεις.
Το συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων αποφασίζει:
Πολιτικά υπεύθυνη για τη διαδικασία επανεκκίνησης με ορίζοντα το προγραμματικό και καταστατικό συνέδριο είναι μια Επιτροπή επανεκκίνησης, που ορίζεται σήμερα με ψηφοφορία των συνέδρων. Για να βοηθηθεί το επιδιωκόμενο άνοιγμα στην κοινωνία στην πορεία προς το νέο συνέδριο, η επιτροπή μπορεί να διευρυνθεί με άτομα (μέλη ή όχι των ΟΠ) τα οποία δεν είναι παρόντα στο τακτικό συνέδριο. Η διεύρυνση αυτή γίνεται με πρόταση μέλους της επιτροπής και αποδοχή των υπολοίπων με δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) των αρχικών μελών και περιορίζεται για μέχρι πέντε επιπλέον μέλη (12 συνολικά).
Το συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων αποφασίζει να ορίσει την Επιτροπή με την εξής σύνθεση:

1. ο ευρωβουλευτής (Χρυσόγελος Ν.)2. ο πρώην ευρωβουλευτής (Τρεμόπουλος Μ.)3/4. δύο μέλη από το ΠΣ (εκκρεμεί η εκλογή τους από το ΠΣ)5/6. δύο μέλη από την ομάδα των Αυτοδιοικητικών (Δημαράς Γ., Ιωαννίδης Λ.)7. Ανδρέου Δαμιανός8. Ιωαννίδου Ελεάννα9. Λουγιάκης Κυριάκος10. εκπρόσωπος Νέων Πρασίνων (Κοττώρη Χ.)11/12. δύο μη μέλη των ΟΠ (εκκρεμεί).
Η Επιτροπή έχει άμεση σχέση με όργανα του κόμματος. Ενημερώνει για τις δράσεις της και συνεργάζεται με το ΠΣ.
Η επιτροπή αυτή αναλαμβάνει:1. Να συντονίσει το έργο των ομάδων εργασίας, όπως:"οργανωτικών - καταστατικών προτάσεων" που θα αναλάβει σε διάλογο με όσους-όσες ενδιαφέρονται να καταθέσει προτάσεις οργανωτικής και καταστατικής ανασυγκρότησης, αξιοποιώντας τη θετική κι αρνητική εμπειρία και καλά παραδείγματα και πρακτικές. Οι προτάσεις αυτές θα τεθούν προς συζήτηση κι απόφαση στο συνέδριο επανεκκίνησης."πολιτικών προτεραιοτήτων", που θα διατυπώσει μέσα από διάλογο ένα σύνολο προτάσεων για άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες ενόψει των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών εκλογών.2. Να έρθει σε επαφή και να οργανώσει διάλογο με κοινωνικούς χώρους, επιστημονικούς φορείς και πολίτες που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε μια νέα αρχή ενός πράσινου, ανοικτού, δημοκρατικού, σύγχρονου κόμματος.