Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Αμεση νομοθέτηση ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο νερό

Tου Γιάννη Zαμπετάκη*
από την Ημερησία
Στην συνέντευξη Τύπου των Οικολόγων Πράσινων (Ο.Π.) στις 11.1.2012 αναδείχθηκαν δύο μείζονος σημασίας ζητήματα για τη δημόσια υγεία:
Α. Η ύπαρξη του καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου σε εμφιαλωμένα νερά και
Β. Οι «τρύπες» των ελεγκτικών μηχανισμών στα τρόφιμα και τα ποτά.

Η ανησυχία μας είναι μεγάλη για δύο λόγους:
1. Τα επίπεδα του εξασθενούς χρωμίου που βρέθηκαν σε εταιρείες εμφιαλωμένων νερών είναι εξαιρετικά υψηλής επικινδυνότητας για τη Δημόσια Υγεία και ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (έγκυες γυναίκες, βρέφη και παιδιά) και
2. Φαίνεται ότι υπάρχει από την πλευρά της πολιτείας μια περίεργη «omerta» για το συγκεκριμένο θέμα. Φαίνεται ότι καμιά υπηρεσία δεν θέλει να εμπλακεί με το θέμα αυτό. Και γιατί να θέλει να εμπλακεί όταν πρόκειται για μια ένωση άκρως τοξική για την οποία το ΥΠΕΚΑ επίσημα έχει αποδεχθεί την τοξικότητά της από τις 7.2.2011 αλλά ακόμη και σήμερα η πολιτεία κωφεύει στις εκκλήσεις μας για θεσμοθέτηση διακριτού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο νερό;

Συγκεκριμένα, η επίσημη θέση του ΥΠΕΚΑ όπως εκφράστηκε με το Δελτίο Τύπου στις 7.2.2011 «Κύρια συμπεράσματα της Συνδιάσκεψης για το Εξασθενές Χρώμιο στο Νερό» είναι ότι «…παρά τις εγγενείς αδυναμίες και ασάφειες των επιδημιολογικών και τοξικολογικών ερευνών, για τις οποίες έγινε εκτενής αναφορά, φαίνεται ότι έχουν συγκεντρωθεί αρκετές ενδείξεις που να υποδεικνύουν ότι το εξασθενές χρώμιο μπορεί να είναι καρκινογόνο και με την κατάποση (…)Τα υπάρχοντα διεθνή όρια για το ολικό χρώμιο δεν είναι βέβαιο ότι εγγυώνται την προστασία τηςδημόσιας υγείας…».

Σύμφωνα με τα νέα τοξικολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Δεκέμβρης 2011), την επίσημη θέση της EPA Καλιφόρνια (Ιούλιος 2011 για τιμή στόχο 0,02 μg/l) και την τρέχουσα επιστημονική γνώση σχετικά με το εξασθενές χρώμιο, τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη (που ζητά τη θεσμοθέτηση διακριτού ορίου για το εξασθενές χρώμιο από τις 6.12.2011), την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για το Νερό (Αρχή της Προφύλαξης) καθώς και πληθώρα αποφάσεων Ελληνικών Δικαστηρίων, δεν υπάρχει πλέον καμιά επιστημονική αμφιβολία σχετικά με την επικινδυνότητα νερού με εξασθενές χρώμιο.

Aνάλυση
Με δεδομένη λοιπόν την καρκινογόνο, τερατογόνο και μεταλλαξιογόνο δράση του εξασθενούς χρωμίου, πρέπει άμεσα η πολιτεία και οι ελεγκτικοί της μηχανισμοί να αναλύσουν όλα τα εμφιαλωμένα νερά για εξασθενές χρώμιο και να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα. Επίσης, το υπουργείο Υγείας πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της γειτονικής Ιταλίας (όπου το όριο για το εξασθενές χρώμιο σε επιφανειακά νερά που προορίζονται για παροχή πόσιμου νερού είναι 5 μg/l) και να νομοθετήσει άμεσα όριο για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό για όλη τη χώρα αλλά και για τα εμφιαλωμένα νερά. Σήμερα, το ζητούμενο είναι η άμεση νομοθέτηση μιας ανάλογης ΚΥΑ για όλα τα νερά της χώρας! Διότι είναι επιστημονικά τουλάχιστον άτοπο να δεχόμαστε την καρκινογόνο, τερατογόνο και μεταλλαξιογόνο δράση του εξασθενούς χρωμίου στον Ασωπό (και να θέτουμε αυστηρά όρια εκεί!)αλλά να την αγνοούμε εκκωφαντικά (!) σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός Ασωπού.

* Eπίκουρου καθηγητή Xημείας Tροφίμων και Lead Auditor, EKΠA
izabet@chem.uoa.gr
www.zabetakis.net