Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Η μεγάλη μετάβαση: η αποανάπτυξη σαν πέρασμα σε ένα άλλο πολιτισμικό μοντέλοΒενετία, 19-23 Σεπτεμβρίου 2012
30 Διεθνές Συνέδριο Αποανάπτυξης για την οικολογική βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη


από το prasinovelos

Η οπτική της αποανάπτυξης δεν αποτελεί μόνο μια πρόσκληση εγκατάλειψης της μονομανίας για ανάπτυξη και του φαντασιακού της απεριόριστης «προόδου», αλλά και ένα σημαντικό ερέθισμα για μια περαιτέρω, συνολική, προσπάθεια αναμέτρησης με την ιστορική φάση της μεγάλης ασυνέχειας που έχει ο πολιτισμός μπροστά του. Προβληματικές όπως η οικολογική και η κλιματική κρίση, η λεηλασία των πόρων, η ενεργειακή κρίση, οι αγώνες για μια περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη, συναρτήσει της διαρκώς ευρύτερης εξάρτησης από τις τεχνολογίες και της βαθιάς κρίσης των κοινωνικών δεσμών, υπενθυμίζουν την ευρύτητα της πρόκλησης που μας αναμένει.

Μοναδική οπτική που διαφαίνεται ικανή να προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία αντιμετώπισης της πρόκλησης είναι εκείνη της ανάδειξης μιας διαδρομής μεταλλαγής και αναδιάρθρωσης της υλικής και πολιτισμικής βάσης των επιλεγόμενων «αναπτυγμένων» κοινωνιών. Διαδρομή η οποία συνεπάγεται τον σημειολογικό επανορισμό της ίδιας της ιδέας της ευημερίας, την αναδόμηση των σχέσεων βορρά-νότου από την σκοπιά της αλληλεξάρτησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και τον επαναπροσδιορισμό ενός συμβολαίου διαγενεαλογικής αλληλεγγύης. Με λίγα λόγια επείγει ο καθορισμός μιας διαδικασίας διαδρομής μεταστροφής, ικανής να ανοίξει την ατζέντα σε θέματα και προβληματικές φαινομενικά διαφορετικές αλλά στην ουσία βαθιά συσχετιζόμενες - εργασία, εισόδημα, κατανάλωση, απορρίμματα, ενέργεια, τεχνολογία, κινητικότητα, παιδεία, τοπικότητα κ.λ.π.

Η πρόταξη της αποανάπτυξης - σαν διαδικασίας μεταστροφής πέραν κάθε οικονομικού, πολιτικού και οικολογικού αναγωγισμού - είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο της συστηματικής οργάνωσης του διαλόγου και της αντιπαράθεσης, με ιδιαίτερη προσοχή σε διασυνδέσεις, αλληλεπιδράσεις και εγκαρσιότητες, μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης σε θέση να συζεύξει φυσικές και κοινωνικές επιστήμες. Αυτό αποτελεί και την πρόταση του 3ου Διεθνούς ΣυνεδρίουΑποανάπτυξης.

Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου

Πανεπιστήμιο «IUAV» Βενετίας
Πρώην βενετικό εκκοκκιστήριο - Ντορσοντούρο 2196, Σάντα Μάρτα
Συγκρότημα των Τολεντίνων - Σάντα Κρότσε 19
Θέατρο Μαλιμπάν - Σεστιέρε Κανναρέτζιο, 5873

Θεματολογίες

Από σκοπιάς περιεχομένου, το Συνέδριο διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες. Η έναρξη των εργασιών αποσκοπεί στην δημιουργία μιας ενιαίας κορνίζας διαλόγου ενώ οι υπόλοιπες ημέρες θα είναι αφιερωμένες η καθεμιά σε μια από τις τρεις θεματικές ενότητες. Οι θεματικές ενότητες είναι οι κάτωθι:
α. Commons. Αποανάπτυξη και μεταστροφή σε δίκαια και βιώσιμα μοντέλα ιδιοκτησίας, διαχείρισης, νομής, προστασίας, συμμετοχής και χρήσης πόρων και αγαθών.
β. Work. Αποανάπτυξη και μεταστροφή σε δίκαια και δημιουργικά μοντέλα παραγωγής, εργασίας, φροντίδας και κοινωνικής ασφάλειας πέραν του μετα-φορδισμού, της λογικής της ελαστικής εργασίας και της κρίσης του κοινωνικού κράτους.
γ. Democracy. Αποανάπτυξη και μεταστροφή των δημοκρατικών θεσμών σε συμμετοχικά και αποκεντρωτικά μοντέλα και μοντέλα οικολογικής και διαγενεαλογικής υπευθυνότητας.Προοπτικές ανάλυσης

Και οι τρεις θεματικές ενότητες θα εστιαστούν, κατά το δυνατόν, μέσω των παρακάτω προοπτικών ανάλυσης:
α. Spaces. Οι χώροι και οι τόποι, τα οικοσυστήματα, ο συσχετισμός διαφορετικών τόπων της Γης. Οι τόποι των σχέσεων της καθημερινότητας, οι σημαντικοί τόποι, οι υποβαθμισμένοι τόποι και οι τόποι για διαφύλαξη. Φροντίδα του μεσοδιαστήματος.
β. Times. Ο χρόνος της ζωής, ο ελεύθερος χρόνος και ο χρόνος εργασίας, ο προσωπικός χρόνος και ο χρόνος των σχέσεων με τους άλλους. Ο χρόνος των συναντήσεων, της δράσης και ο χρόνος της περισυλλογής.
γ. Immaginary. Το φαντασιακό ή τα πλαίσια μέσω των οποίων εστιάζουμε την πραγματικότητα, την κοινωνία, την ανθρώπινη ύπαρξη, τις ανάγκες της και τις επιθυμίες της. Η ιδέα του πλούτου και της φτώχειας, της ευημερίας και της «καλοζωίας». Η αποανάπτυξη σαν εργαλείο αλλαγής πλαισίων.


Focus

Πέραν των θεματικών ενοτήτων και των προοπτικών ανάλυσης, ένα μέρος των συνεδριάσεων θα αφιερωθεί σε εμβαθύνσεις διαφορετικού τύπου, σχετικές με τις πηγές, τους πρωταγωνιστές και τα διαφορετικά σενάρια αποανάπτυξης.

α. Sources: οι πηγές της αποανάπτυξης
Η εμβάθυνση αυτού του τύπου αφιερώνεται στην αντιπαραβολή με βιογραφικές διαδρομές και παραδόσεις έρευνας. Ποιοι είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που ενέπνευσαν το Κίνημα της Αποανάπτυξης; Ορισμένοι πρωτουργοί και ορισμένες κατευθύνσεις έρευνας χαίρουν δίκαιης αναγνωρισιμότητας - η κριτική της κοινωνίας της αγοράς τουΠολάνι, η βιο-οικονομία του Ρόγκεν, τα όρια της ανάπτυξης των Μίντοους, η κοινωνική οικολογία του Γκορτζ. Οι ρίζες όμως της «ιδέας» και του Kινήματος της Αποανάπτυξηςαπλώνονται σε μεγαλύτερη έκταση και περισσότερο βάθος απ’ότι θα μπορούσαμε να υποθέσουμε: από την μη βία των οικολογικών οικονομικών στην οικολογία της σκέψης και στην οικολογία των θεσμών και από τηνπολιτική οικολογία στην οικονομική ανθρωπολογία, στον αντι-ωφελιμισμό, στην μετα-αποικιοκρατική κριτικήκαι στον οικο-φεμινισμό. Το Συνέδριο συνιστά μια μοναδική ευκαιρία παρουσίασης εκείνων που είναι ακόμη λιγότερο εμφανείς και λιγότερο άμεσες. Αυτή η προσπάθεια «ριζώματος» του κινήματος θα μπορούσε να συνεχιστεί και στις προσεχείς διοργανώσεις του Διεθνούς Συνεδρίου Αποανάπτυξης.

Η έρευνα στις πηγές θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε όποιον προσεγγίζει για πρώτη φορά την θεματική τηςαποανάπτυξης έτσι ώστε να αντιληφθεί, προοπτικά, την γένεση του φαινόμενου μέσω της γνώσης των κυριότερων κατευθύνσεων έρευνας. Επιπλέον, ο διάλογος γύρω από τις πηγές μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία εστίασης κομβικών όρων που θα μπορούσε να βοηθήσει στην δημιουργία μιας, κατά το δυνατό, κοινής γλώσσας χρήσιμης στο πλαίσιο της ωρίμανσης του διαλόγου.


β. Subjects: πρωταγωνιστές και υποκείμενα της μεταστροφής
Ποιοι είναι σήμερα οι πρωταγωνιστές της προτεινόμενηςμεταστροφής; Σε ποιές οντότητες πρέπει να στηρίζεται για την προαγωγή και την διεύρυνση της οπτικής της;
Μια πρώτη απάντηση δίδεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στο Διεθνές Συνέδριο. Το Συνέδριοπαρουσιάζεται σαν μια ευκαιρία συνάντησης μεταξύ ατόμων που, φυσιολογικά, εργάζονται με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά περιβάλλονται - από την άποψη της πολυπλοκότητας, των περιστάσεων, των πόρων, της νοοτροπίας - τα οποία θα πρέπει να ανακαλύψουν τόπους σύγκλισης έτσι ώστε να προσανατολίσουν την δράση τους στο πλαίσιο της πολυπλοκότητας του συνόλου, αντιπαραθέτοντας διαφορετικά επίπεδα πειραματισμού και εμπειρίας:
- την έρευνα (πανεπιστήμια, ομάδες μελέτης, τάσεις έρευνας κ.λ.π.)
- τον πειραματισμό (καλές πρακτικές, Δίκτυα Αλληλέγγυας Οικονομίας, διαρκής γεωργία, «καλοί» διαχειριστές» κ.λ.π.)
- την επικοινωνία (ακτιβιστές, δημοσιογράφοι κ.λ.π.)
- την καλλιτεχνική έκφραση (ηθοποιοί, μουσικοί, συγγραφείς, ποιητές κ.λ.π.)

γ. Scenarios: σενάρια για το μέλλον
Μια επιπλέον διάσταση στην οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι εκείνη των πιθανών σεναρίων για το μέλλον. Όσο και εάν είμαστε βέβαιοι για την αδυναμία διαμόρφωσης προβλέψεων σύμφωνα με τους κανόνες της «επίσημης» επιστήμης - δεδομένων των συνθηκών αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας της αλληλεπίδρασης των διαφόρων παραγόντων - η πίεση που ασκεί η κρίση και το ρίσκο δυνατών θεσμικών υποτροπών αυταρχικού χαρακτήρα, απαιτούν την μέγιστη προσοχή στην έκρηξη ανεξέλεγκτων δυναμικών και στις αλληλεπιδράσεις των οικονομικών, κοινωνικών και βιο-φυσικών διαδικασιών σε μια προοπτική μεταβατικότητας. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να καταστεί ευκαιρία αντιπαραβολής των σχετικών ερευνών σε διεθνές επίπεδο με κύριο στόχο την διασάφηση των γνωστικών ορίων γύρω από το θέμα - τι μπορεί να ειπωθεί και τι όχι – και των πιθανών διαφορών μεταξύ σεναρίων εκούσιαςαποανάπτυξης - διαδικασίες εκούσιας μεταστροφής σε βιώσιμες δομές - και σεναρίων αναγκαστικής, επιβαλλόμενης,αποανάπτυξης. Ειδική προσοχή θα δοθεί στην αντιπαράθεση μεταξύ θεσμικών αρχιτεκτονικών και πειραματισμών που θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν της διαδικασία μεταστροφής.

Συνάντηση μεταξύ Δικτύων

Δύο από τις ημέρες του Διεθνούς Συνεδρίου θα αφιερώσουν μέρος τους στην συνάντηση και στον διάλογο μεταξύΔικτύων συλλογικοτήτων, κινημάτων και οργανώσεων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω ανταλλαγή των σημαντικότερων εμπειριών τους.
- Το απόγευμα της Πέμπτης θα αφιερωθεί στο πανόραμα της ιταλικής πραγματικότητας στο πεδίο της αποανάπτυξης:Δίκτυα Αποανάπτυξης, Δίκτυα Εναλλακτικής Οικονομίας, Οικολογικά Κινήματα, συλλογικότητες πολιτισμικού χαρακτήρα, συνδικάτα κ.λ.π.
- Το απόγευμα της Παρασκευής θα αφιερωθεί στους πρωταγωνιστές της αποανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο: Δίκτυα Αποανάπτυξης, Δίκτυα «Μπουέν Βιβίρ», Κινήματα για την Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, Πόλεις σε Μετάβαση κ.λ.π.
Οι προσκεκλημένοι θα κληθούν να διηγηθούν τον τρόπο με τον οποίο εξωτερικεύουν την δράση τους στο πεδίο της θεματικής της αποανάπτυξης.


Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου εκκινεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου.
- Η πρώτη ημέρα θα αφιερωθεί στην υποδοχή των συνέδρων, στα εγκαίνια των εργασιών και στο «άνοιγμα» της διεθνούς εκδήλωσης στην πόλη. Το απόγευμα της Τετάρτης θα διοργανωθεί μία συνάντηση των συνέδρων με εκπροσώπους του «ρεύματος» της αποανάπτυξης, διεθνούς εμβέλειας και με τους χορηγούς και υποστηρικτές της - σύλλογοι, τοπικές αυτοδιοικήσεις κ.λ.π. Η συνάντηση θα είναι ανοικτή στους πολίτες της πόλης και θα ολοκληρωθεί με ένα χάπενινγκ, μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε κεντρικά σημεία της πόλης.
- Το τριήμερο, μεταξύ 20 και 22 Σεπτεμβρίου, θα αφιερωθεί στις εργασίες του Συνεδρίου, στην ανάπτυξη των θεματικών του και, τα απογεύματα, στις συναντήσεις των Δικτύων. Το βράδυ του Σαββάτου θα λάβει χώρα μουσικό και καλλιτεχνικό χάπενινγκ ανοικτό στους πολίτες της πόλης.
- Η Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου, θα αφιερωθεί στην σύνθεση των εργασιών του 3ήμερου, στις προτάσεις εργασίας και στην προοπτική των Δικτύων Αποανάπτυξης και των επόμενων Διεθνών Συνεδρίων. Το Συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του στις 13.00.

Μεθοδολογία διοργάνωσης

Θεμελιακή αρχή της οργάνωσης του Συνεδρίου συνιστά η προαγωγή συμμετοχικών μεθόδων διαλόγου και αντιπαράθεσης - από τις διαδικασίες προετοιμασίας της εκδήλωσης έως εκείνες της διεξαγωγή της - σε μια προσπάθεια προσέγγισης των διαστάσεων της επιστημονικής έρευνας, της πολιτικής και κοινωνικής δράσης, της καλλιτεχνικής έκφρασης και του πειραματισμού καλών πρακτικών. Από μεθοδολογικής σκοπιάς, οι διοργανωτές θα εστιάσουν τέσσερεις διαστάσεις τους:
1. Την διαδικασία προετοιμασίας και διάρθρωσης της εκδήλωσης.
2. Την μεθοδολογία συμμετοχής και παρέμβασης.
3. Την δημιουργία συνεργειών μέσω άλλων εκδηλώσεων.
4. Τον καθορισμό εναλλακτικών μεθόδων «fund raising».

Μεθοδολογία συμμετοχής και παρέμβασης
Αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής και παρέμβασης το Διεθνές Συνέδριο θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:
1. Plenary: συνεδριάσεις όλων των συνέδρων. Η συνεδρίαση έναρξης των εργασιών της εκδήλωσης θα είναι ανοικτή και στο κοινό. Οι ομιλητές θα προσδιοριστούν από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η διάρκεια των παρεμβάσεων θα είναι 20λεπτη. Οι παρεμβάσεις θα είναι δυνατές και μέσω προβολής βίντεο.
2. Focus: συνεδριάσεις όλων των συνέδρων. Οι παρεμβάσεις θα επιλεχθούν μέσω της διαδικασίας του «call forpaper» και θα έχουν 15λεπτη διάρκεια.
3. Ομάδες εργασίας - Workshop: θα αφιερωθούν σε ένα διαφορετικό θέμα για κάθε ημέρα της εκδήλωσης. Θα προβλέπουν την συμμετοχή όλων των συνέδρων οργανωμένων σε ομάδες 30-35 ατόμων. Ο αριθμός τους θα διαμορφωθεί βάσει του αριθμού τους αλλά δεν θα υπερβεί τις 15-18 για κάθε ημέρα. Για κάθε ομάδα εργασίας θα επιλεχθούν έως και τρεις εισαγωγικές παρεμβάσεις 10λεπτης διάρκειας οι οποίες θα επιλεχθούν μέσω της διαδικασίας του «call forpaper». Θα επακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση. Κάθε ομάδα εργασίας θα έχει ένα συντονιστή και ένα βοηθό συντονιστή με στόχο την διευκόλυνση της συζήτησης, την εγγύηση του πλουραλιστικού της χαρακτήρα και την καταγραφή των κυριότερων σημείων εν όψει της διαδικασίας σύνθεσης των εργασιών του Συνεδρίου το πρωινό της Κυριακής.
4. Poster: οι σύνεδροι θα έχουν την δυνατότητα έκθεσης προσωπικών πόστερ γύρω από την θεματολογία τουΣυνεδρίου.
5. Συναντήσεις Δικτύων: ανοικτές στους ενδιαφερόμενους - πρόσωπα και συλλογικότητες. Θα κληθούν να παρουσιάσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες τα Δίκτυα που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Συνέδριο καθώς και εκείνα που θα συμμετέχουν στο «Φεστιβάλ Βιωσιμότητας» που διοργανώνεται την ίδια περίοδο στην πόλη της Βενετίας. Η διάρκεια των παρεμβάσεων θα είναι 15λεπτη.
6. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις - Expressive activities: διοργάνωση κοντσέρτων, αναγνώσεων ή και θεατρικών παρουσιάσεων κατά την διάρκεια του Συνεδρίου.


Δημιουργία συνεργειών μέσω άλλων εκδηλώσεων
Το Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας του Βένετοενεργοποιήθηκε για να πλαισιώσει το Διεθνές Συνέδριο με την παράλληλη διοργάνωση του πολυκεντρικού φεστιβάλ «Βενετία, Βιώσιμη Πόλη». Το πολυκεντρικό φεστιβάλ τουΔικτύου προβλέπει τέσσερεις θεματικές ενότητες: μια πρώτη αφιερωμένη στο Δίκαιο εμπόριο και την Διεθνής Συνεργασία, μια δεύτερη στο Περιβάλλον και στηνΒιωσιμότητα, μια τρίτη στον αλληλέγγυο,μικρό-παραγωγικό κύκλο και μια τέταρτη αφιερωμένη σε μικρο-εκδηλώσεις μεταξύ Μέστρε και Βενετίας. Ταυτόχρονα, το Δίκτυο GAS-DES - Αλληλέγγυου Εμπορίου καιΠεριοχών Αλληλέγγυας Οικονομίας - θα οργανώσει την ετήσια συνάντηση του 2012 στην Βενετία, τις ημέρες που προηγούνται του Συνεδρίου.
Μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2012, η πόλη της Βενετίας θα φιλοξενήσει ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές, αλλά αλληλοσχετιζόμενες, εκδηλώσεις - το πολυκεντρικό φεστιβάλ «Βενετία, Βιώσιμη Πόλη», την ετήσια συνάντηση των Δικτύων GAS-DES και το Διεθνές Συνέδριο Αποανάπτυξης - στο πλαίσιο της βέλτιστης δυνατής εκμετάλλευσης πόρων και συνεργειών, ουσιαστικής ανταλλαγής εναλλακτικών εμπειριών στο πεδίο της παραγωγής, του εμπορίου και της κατανάλωσης και της ανίχνευσης των διαδρομών που υποδεικνύουν οι εμπειρίες τουοικολογισμού και του Κινήματος της Αποανάπτυξης.

Εναλλακτικές μεθοδολογίες ηθικού fund raising
Οι πηγές χρηματοδότησης του Διεθνούς Συνέδριου θα είναι σε πλήρη αρμονία με το πνεύμα της αποανάπτυξης. Τις κύριες πηγές θα αποτελούν η αυτοδιοίκηση της Βενετίας, το τέλος συμμετοχής, οι υποστηριχτές και η σύσταση ενός «ταμείου». Το «ταμείο» θα δημιουργηθεί μέσω μιας προσπάθειας χρηματοδότησης από δημόσιες πρωτοβουλίες - «Βενετία 2012» - που θα λάβουν χώρα έως την ημέρα έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου.


Οργάνωση

Ο τρόπος οργάνωσης της εκδήλωσης συνιστά μέρος της διαδικασίας παραγωγής νοήματος και μορφών κοινωνικής στάσης έτσι ώστε να συμβάλλει στην ποιοτική εξύψωση της συνολικής πρότασης.

Γλώσσες συμποσίου και διερμηνείας
Οι γλώσσες στις οποίες θα διεξαχθεί το Συνέδριο είναι τα αγγλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά και τα γαλλικά. Για τα κείμενα και τις οργανωτικές επικοινωνίες θα χρησιμοποιηθούν τα αγγλικά και τα ιταλικά.

Το ταξίδι και οι μετακινήσεις
Οι διοργανωτές προτείνουν να χρησιμοποιηθεί το ταξίδι στον τόπο της εκδήλωσης σαν μια ευκαιρία νοηματικού και πρακτικού πειραματισμού της αποανάπτυξης με δύο τρόπους:
- Μέσω της συλλογικής οργάνωσης της μετάβασης, με τρένο ή και πούλμαν, με την βοήθεια μιας υπηρεσίας - «on-line» - του διοργανωτή. Καταυτό τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά το κόστος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης ενώ θα δημιουργηθούν εύλογες ευκαιρίες συλλογικότητας και διαλόγου.
- Μέσω της οργάνωσης των μετακινήσεων μεταξύ των τόπων της εκδήλωσης, στην πόλη της Βενετίας, με βιώσιμα μέσα μετακίνησης - με τα πόδια, με ποδήλατο, με τρένο, μέσω των καναλιών της πόλης κ.λ.π.

Η φροντίδα της κοινωνικότητας
Η άφιξη, οι συναντήσεις και η κοινωνικότητα δεν θεωρούνται δευτερεύουσες δραστηριότητες της εκδήλωσης αλλά θεμελιώδεις και, κατά συνέπεια, θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής οργάνωσης. Σε γενικές γραμμές, η διοργάνωση προβλέπει:
- Happening in the city. Το απόγευμα της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου θα διοργανωθεί μια δημόσια εκδήλωση σε ένα από τους «κάμπους» της Βενετίας. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα λάβει χώρα ένα «Bread and seeds sharing», η «μοιρασιά άρτου και σπόρων». Οι διοργανωτές θα αιτήσουν από όλους τους συνέδρους να φέρουν σπόρους και ένα τυπικό είδος άρτου της περιοχής τους, για να τα μοιραστούν και να τα ανταλλάξουν με τους υπόλοιπους. Η ανταλλαγή σπόρων δεν έχει μόνο συμβολική σημασία αλλά αποτελεί ερέθισμα για την προαγωγή μορφών οικογενειακής καλλιέργειας.
- Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις - μουσικές εκδηλώσεις (κοντσέρτα), ποιητικές εκδηλώσεις (reading) και θεατρικές εκδηλώσεις με την μέθοδο του «Θεάτρου του καταπιεσμένου».
- Σωματικές ασκήσεις. Για όποιον το επιθυμεί, το πρωινό ξύπνημα θα συνοδευτεί με ασκήσεις χαλάρωσης και επαφής με το σώμα.
- Υποστηρικτικές δράσεις. Θα αιτηθεί η συμβολή όλων των συνέδρων με την μέθοδο της βάρδιας: προετοιμασία του γεύματος, καθαρισμός των χώρων του Συνεδρίου κ.λ.π.

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής στο Διεθνές Συνέδριο διαφοροποιείται βάσει των εργασιακών ή και σπουδαστικών συνθηκών των συνέδρων - αρκεί η προσωπική δήλωση:
- Εργαζόμενοι: 160 ευρώ.
- Προσωρινά εργαζόμενοι και φοιτητές: 90 ευρώ
- Άνεργοι: 60 ευρώ

Διαμονή
Αναφορικά με την διαμονή των συνέδρων, οι διοργανωτές σκοπεύουν να προχωρήσουν σε συμφωνία με μια σειρά ξενοδοχειακών μονάδων της πόλης έτσι ώστε να διασφαλίσουν ικανοποιητικές τιμές. Επιπλέον, θα καταρτίσουν κατάλογο με εναλλακτικούς χώρους διαμονής, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, ενώ θα προσπαθήσουν να προάγουν μορφές διάχυτης, δωρεάν, φιλοξενίας από κοινότητες και οικογένειες της πόλης.Διοργανωτές

α. Ενώσεις-Σύλλογοι
Reserch & Degrowth, Associazione per la decrescita, Coop.Sesterzo, Spiazzi Verdi, Kuminda, Arci
β. Θεσμικοί
Δήμος Βενετίας, Πανεπιστήμιο «IUAV» Βενετίας, Πανεπιστήμιο του Ούντινε

Εταίροι

Πλην των υποστηρικτών, η διοργάνωση του Συνεδρίου αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ευρύτατου δικτύου εταίρων, ειδικών στην θεματολογία της αποανάπτυξης, τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Οι εταίροι θα συμμετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση του Συνεδρίου μέσω της ad hoc οργάνωσης διαλέξεων και συλλογής πόρων. Οι πρωτοβουλίες των εταίρων θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα των πρωτοβουλιών «Βενετία 2012», 30 Διεθνές Συνέδριο Αποανάπτυξης για την οικολογική βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη». Οι εταίροι θα έχουν ενεργή συμμετοχή στο Συνέδριο.

Από το πρόγραμμα του Συνεδρίου
Ελληνικό Δίκτυο για την Αποανάπτυξη - apoanaptixi@gmail.com